informace
rozdělovač

Dopis předsedy ČSBMB k válce na Ukrajině
Válka na Ukrajině ↗

rozdělovač

Dne 30. srpna 2021 na ustavující schůzi začal pracovat nový výbor ČSBMB, z. s. pro volební období 2021 - 2025.

rozdělovač

Pro registraci do ČSBMB klikněte na registrace ↗

Při prvním přihlášení heslo ještě nemáte, prosím, klikněte na nabízený odkaz "Pokud neznáte své heslo, můžete zde vygenerovat nové" a dále postupujte podle instrukcí. Po přihlášení najdete informace o platbě pod dlaždicí "Moje členství".

top
akce čsbmb slash minulé akce
rozdělovač

XXI. Interdisciplinary Meeting of Young Scientists
16. – 19. května 2022, Milovy (CZ)
interdisciplinarymeeting.cz ↗

7. lipidomická konference
19. – 20. května 2022, Hradec Králové (CZ)
lipidomics.uochb.cas.cz ↗

Workshop Analýza DIA dat
27. května 2022, Univerzitní kampus, Brno (CZ)
czproteo.cz ↗

IUBMB-FEBS-PABMB 2022
9. – 14. června 2022, Lisabon (P)
2022congress.febs-iubmb-pabmb.org ↗

VědaFest 2022
22. června 2022, Praha - Dejvice (CZ)
www.vedafest.cz ↗

Symposium on Saccharomides
20. – 24. června 2022, Smolenice (SK)
www.saccharomides.sav.sk ↗

16th Central and Eastern European Proteomic Conference
29. září - 1. října 2022, Národní technická knihovna, Praha (CZ)
2022.czproteo.cz ↗

top
o společnosti slash výbor    členství
rozdělovač

ČSBMB, z. s., Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z. s., je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory.

sekce

V české společnosti pro biochemii a molekulární biologii jsou ustanoveny následujcí sekce:

kontakt

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z. s.:

Bankovní spojení:

top
mapa
bulletin
rozdělovač

Bulletiny vycházejí zpravidla 2x ročně v tištěné podobě. Prohlédnout si je můžete i elektronicky v .pdf kliknutím na obrázek zvoleného bulletinu, nebo si je můžete rovnou stáhnout kliknutím na nápis pod zvoleným bulletinem:

 

 

 

 

 

 

top
český národní komitét
rozdělovač

Sloučení Biochemického komitétu a výboru ČSBMB, z. s.:
Sloučení Biochemického komitétu a výboru ČSBMB, z. s. ↗

Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii reprezentuje členství České republiky v Internation Union of Biochemistry and Molecular Biology ↗ (IUBMB). Podobně jako v jiných vědeckých oborech, Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie Věd České republiky, neboť členskou institucí za Českou republiku v IUBMB (jako řádný člen, tzv. "Adhering Body") je Akademie věd ČR, která pro konrétní práce jmenuje příslušný Národní komitét.

Komitét těsně spolupracuje s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB, z. s.) a v současnosti jsou všichni členové výboru rovněž členy Komitétu.

Vzhledem k tomu, že IUBMB je členskou organizací International Council for Science ↗ (ICSU), získáváme informace o akcích a snahách i této mezinárodní organizace.

Komitét v současnosti tvoří 14 řádných členů a přizvané osoby. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny Rady pro zahraniční styky AV ČR ↗.

top
iubmb informace
rozdělovač

Dear colleagues,

we would like to inform you that the call for the Future Earth Engagement Committee has been published on www.futureearth.org ↗, Future Earth's official website.

Future Earth is a 10-year international research programme that will provide critical knowledge required for societies to face tthe challenges posed by a global environmental change and to identify opportunities for transformations towards global sustainability. Future Eartch was launched in 2012 by the Science And Technology Alliance for global sustainability comprising International Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC), UNESCO, UNEP, United Nations University, International Group of Funding Agencie (IGA), the Belmont Forum of principals and World Meteorological Organisation (WMO).

We would like to advertise the call very widely to encourage application or nominations from the wide range of stakeholders groups that Future Earth seeks to engage including policy-makers, business and civil society.

We would be very grateful if you could help us to disseminate the information by sharing details on any relevant websites and newsletters to which you have access. Please do not hesitate to contact the Future Interim Secretariat (contact@futureearth.info) if you need further information.

Cordially,
Future Earth Interim Secretariat

↘  Call for nominations

↘  Call for applications

↘  IUBMB avenue

↘  Adhering body

top

febs iubmb embo esf ssbmb

rozdělovač

accela beckman biotech biovendor
eppendorf chromspec iab krd
merck mgp trigon

top