Důležitá sdělení

#1

XXVII. Biochemický sjezd ve Vysokých Tatrách se uskuteční v termínu 10. - 13. září 2023. Sjezd bude organizován jako FEBS3+ meeting v rámci spolupráce Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (SSBMB), České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), Ukrajinské biochemické společnosti (UBS) a Maďarské biochemické společnosti (HBS). Diskuze bude zahrnovat témata napříč mnoha obory od biochemie a molekulární biochemie, přes molekulární terapii a virologii až po kariérní a pedagogické workshopy. Registrace je otevřena a je možná na adrese https://ssbmb2023.sk. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Vyjádření k válce na Ukrajině

ČSBMB v čele s předsedou Prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon.D.Sc. odsoudila barbarský čin tyrana a válečného zločince Putina, který se rozhodl podrobit si Ukrajinu, suverénní demokratickou zemí svobodných občanů. Situace na Ukrajině je více než dramatická a její následky tragické pro celou zemi, ale tragická je i pro celý demokratický svět. Společnost vyzývá k pomoci kolegům z ukrajinských univerzit a výzkumných institucí, ale taktéž dle možnosti k podpoře kolegů z ruských univerzit a výzkumných institucí, kteří nemlčí a s obdivuhodnou statečností protestují proti zločinnému chování jejich nemocného prezidenta.

Celé prohlášení předsedy ČSBMB k válce na Ukrajině je možno nalézt v přiloženém dopise.

Nový výbor ČSBMB

Dne 30. srpna 2021 na ustavující schůzi začal pracovat nový výbor ČSBMB, z. s. pro volební období 2021-2025. Věříme, že jeho práce a aktivity budou ku prospěchu všech členů Společnosti. Pokud se chcete i Vy stát členem ČSBMB, můžete tak snadno učinit skrze registrační formulář.

Český národní komitét

Oznamujeme, že došlo ke sloučení Biochemického komitétu a výboru ČSBMB, z. s. Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii reprezentuje členství České republiky v International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Podobně jako v jiných vědeckých oborech, Český národní komitét pro biochemii a molekulární biologii byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie Věd České republiky, neboť členskou institucí za Českou republiku v IUBMB (jako řádný člen, tzv. "Adhering Body") je Akademie věd ČR, která pro konrétní práce jmenuje příslušný Národní komitét.

Komitét těsně spolupracuje s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB, z. s.) a v současnosti jsou všichni členové výboru rovněž členy Komitétu. Vzhledem k tomu, že IUBMB je členskou organizací International Council for Science (ICSU), získáváme informace o akcích a snahách i této mezinárodní organizace.

Více o sloučení Národního komitétu a ČSBMB, z.s. lze nalézt v přiloženém dopise.