Důležitá sdělení

#1

XXVII. Biochemický sjezd ve Vysokých Tatrách se uskuteční v termínu 10. - 13. září 2023. Sjezd bude organizován jako FEBS3+ meeting v rámci spolupráce Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (SSBMB), České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), Ukrajinské biochemické společnosti (UBS) a Maďarské biochemické společnosti (HBS). Diskuze bude zahrnovat témata napříč mnoha obory od biochemie a molekulární biochemie, přes molekulární terapii a virologii až po kariérní a pedagogické workshopy. Registrace je otevřena a je možná na adrese https://ssbmb2023.sk. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Zaměření a poslání společnosti

ČSBMB, z. s., Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z. s., je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. Svým fungováním naplňuje celou řadu cílů:

  • Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti
  • Šíří nové poznatky do praxe
  • Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
  • Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření
  • Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů
  • Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky a kurzy
  • Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny

Přesné zaměření, organizaci fungování a práva a povinnosti členů ČSBMB shrnují stanovy společnosti.

Členství ve společnosti

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má k oboru biochemie a molekulární biologie profesionální vztah, je občanem ČR nebo v ČR studuje či pracuje. Individuální členský příspěvek pro rok 2023 činí 500,- Kč vč. DPH. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov společnosti. Přihlášky vyřizuje Vendula Šťavíková (kontaktní email vendula.stavikova@csbmb.cz, nebo telefon +420 - 777 599 285).

Při prvním přihlášení heslo ještě nemáte, proto prosím nejprve klikněte na nabízený odkaz "Pokud neznáte své heslo, můžete zde vygenerovat nové" a dále postupujte podle instrukcí. Po přihlášení pak najdete informace o platbě pod dlaždicí "Moje členství".