Postřehy z FEBS-IUBMB-ENABLE 2022

Konference FEBS-IUBMB-ENABLE je mimořádná událost pořádaná výhradně mladými vědeckými pracovníky pro své vrstevníky pod záštitou Federace evropských biochemických společností (FEBS) a Mezinárodní unie biochemie a molekulární biologie (IUBMB). Vychází z úspěšné iniciativy ENABLE čtyř renomovaných evropských výzkumných ústavů: IRB Barcelona ve Španělsku, NNF CPR v Dánsku, RIMLS v Nizozemsku a SEMM v Itálii, které byly původně financovány z programu EU Horizont 2020. Konferenci FEBS-IUBMB-ENABLE 2022 hostil Institut biomedicíny v Seville (IBiS) ve Španělsku. Konference se konala v areálu univerzitní nemocnice Virgen Del Rocío ve španělské Seville ve dnech 16.-18. listopadu 2022 a… Čti dále

Členové výboru ČSBMB Junior

Martin Toul

Martin Toul

Předseda sekce

toul@csbmb.cz

Loschmidtovy laboratoře, Masarykova univerzita, Brno

Proteinové inženýrství, enzymová kinetika, biofyzika a biochemie proteinů

Marek Černík

Marek Černík

cernik@csbmb.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Mikrofluidní modely cévního systému, mechanobiologie endoteliálních buněk

Adam Frtús

Adam Frtús

frtus@csbmb.cz

Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Buněčné kultury, biomateriály, nanotechnologie, konfokální mikroskopie

Karolína Honzejková

Karolína Honzejková

honzejkova@csbmb.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Biofyzikální a strukturní charakterizace proteinů

Jana Palkovičová

Jana Palkovičová

palkovicova@csbmb.cz

CEITEC VETUNI, Brno

Antibiotická rezistence, sekvenování, bioinformatika

Terezie Páníková

Terezie Páníková

panikova@csbmb.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Syntéza peptidů na pevné fázi, funkční testy v buněčných kulturách, charakterizace proteinů

Jakub Sopoušek

Jakub Sopoušek

sopousek@csbmb.cz

CEITEC MU Nanobiotechnologie, Brno

Biosenzory, elektrochemie, nanomateriály

Veronika Vetýšková

Veronika Vetýšková

vetyskova@csbmb.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Biofyzikální a biochemické charakterizace proteinů, strukturně biologické techniky a techniky molekulární biologie