Přihlášky na YSF FEBS 2024

Young Scientific Forum (YSF) je čtyřdenní konference pro vybrané mladé vědce z celé Evropy! Po úspěšném výběru na akci jste také zváni k účasti na hlavním kongresu FEBS (se stejným posterem)! Letos jsme se zúčastnili YSF v Tours ve Francii a bylo to prostě skvělé. Představte si akci, kde se můžete setkat s podobně smýšlejícími vrstevníky (Ph.D. studenty a postdoktorandy), kde můžete diskutovat o vědeckých tématech, networkovat v uvolněném prostředí a dozvědět se více o kariérním rozvoji ve věde. Ve skutečnosti je YSF skvělou příležitostí setkat se s dalšími mladými vědci, naučit se nové trendy ve STEM oborech a navázat kontakty, které by mohly podpořit… Čti dále

Poslání ČSBMB Junior

Sekce mladých České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB Junior) je součástí rozsáhlé sítě juniorních sekcí biochemických společností napříč celou Evropou. Sekce si dává za cíl sdružovat aktivní mladé vědce a podporovat je v rozvoji jejich rané vědecké kariéry. Tohoto cíle dosahujeme organizací různých vědeckých akcí, ať už to jsou workshopy, webináře, přednášky, či menší konference. Jedním z příkladů takových aktivit jsou např. zvané online přednášky renomovaných vědců, které je možné sledovat na webu FEBS. Díky přímému napojení sekce ČSBMB Junior na mezinárodní organizaci Federation of European Biochemical Societies (FEBS) dále umožňujeme mladým vědcům–členům čerpat řadu významných benefitů nad rámec lokální národní podpory. Mezi ně se řadí třeba finanční podpora v podobě FEBS Fellowships pro zahraniční vědecké pobyty či Bursaries a Youth Travel Funds pro účast na významných akcích FEBS Congress, FEBS Advanced Courses a Young Scientists’ Forum (YSF).

Vizí sekce ČSBMB Junior je nejen zprostředkovávat kontakty a podporu, ale sloužit i jako zdroj inspirace a motivace. Členové sekce budou mít k dispozici užitečné informace, návody a cvičení, díky kterým získají lepší základ pro svoji budoucí kariéru nejen v oblasti výzkumné praxe, ale i tzv. měkkých dovedností. Témata budou pokrývat mimo jiné efektivní vypracování vědeckých manuskriptů, podávání projektů a v neposlední řadě přípravu přednášek pro odbornou i širokou veřejnost. Skrze pravidelné online i osobní schůzky budou spolu členové ČSBMB Junior udržovat kontakt, a budovat tak síť mladých biochemiků a molekulárních biologů.

Abychom mohli fungování sekce ČSBMB Junior udržovat v aktivním a dynamickém tempu, je třeba zejména posílit členskou základnu. Budeme tedy moc vděční za Váš zájem připojit se a být součástí této rozvíjející se vědecké komunity.

Proč se stát členem

Členstvím v ČSBMB Junior získáš celou řadu výhod, které plynou z přímého napojení Sekce mladých na mateřské společnosti ČSBMB a FEBS. V rámci nich je možno navíc čerpat speciální benefity pro mladé vědce do 35 let, na které Tě vždy včas upozorníme a rádi pomůžeme s přípravami žádostí o jejich čerpání. Mezi tyto výhody patří např. následující:

  • Finanční podpora (tzv. FEBS Bursary) pro účast na každoroční rozsáhlé mezinárodní vědecké konferenci FEBS Congress
  • Možnost účastnit se obohacujících FEBS kurzů a událostí pro vybrané motivované mladé vědce, např. FEBS Young Scientists’ Forum (YSF) a FEBS Advanced Courses
  • Příležitost čerpat finanční prostředky na krátkodobé zahraniční stáže a mezinárodní spolupráce, např. Short-Term Fellowships, Collaborative Developmental Scholarships či Summer Fellowships
  • Přístup ke článkům a webinářům zaměřených na rozvoj všech oblastí budoucí vědecké kariéry
  • Vstup do komunity mladých vědců v rámci České republiky, ale i napříč Evropou

Jak se stát členem

Pro členství v Sekci mladých ČSBMB Junior stačí být aktivním členem mateřské společnosti ČSBMB (Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii), díky čemuž se stáváš taktéž automaticky součástí sítě FEBS. Členem ČSBMB se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má k oboru biochemie a molekulární biologie profesionální vztah a která je občanem České republiky nebo v České republice studuje či pracuje. Individuální členský příspěvek pro rok 2022 činí 400 Kč vč. DPH. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov společnosti.

Pokud je Ti méně než 35 let, staneš se automaticky zároveň členem ČSBMB Junior. Pokud je Ti více, ale věříš, že bys stále mohl z aktivit sekce benefitovat, moc rádi Tě mezi námi uvítáme. Stačí napsat email některému z členů výboru sekce a my už se o Tvoje zařazení do sekce postaráme. V tomto případě je členství v ČSBMB Junior rovnocenné, pouze se Tě nemusejí týkat některé podpůrné programy FEBS pro mladé vědce, které jsou věkem 35 let často zastropovány.