Přihlášky na YSF FEBS 2024

Young Scientific Forum (YSF) je čtyřdenní konference pro vybrané mladé vědce z celé Evropy! Po úspěšném výběru na akci jste také zváni k účasti na hlavním kongresu FEBS (se stejným posterem)! Letos jsme se zúčastnili YSF v Tours ve Francii a bylo to prostě skvělé. Představte si akci, kde se můžete setkat s podobně smýšlejícími vrstevníky (Ph.D. studenty a postdoktorandy), kde můžete diskutovat o vědeckých tématech, networkovat v uvolněném prostředí a dozvědět se více o kariérním rozvoji ve věde. Ve skutečnosti je YSF skvělou příležitostí setkat se s dalšími mladými vědci, naučit se nové trendy ve STEM oborech a navázat kontakty, které by mohly podpořit… Čti dále

Členové výboru ČSBMB Junior

Martin Toul

Martin Toul

Předseda sekce

toul@csbmb.cz

Loschmidtovy laboratoře, Masarykova univerzita, Brno

Proteinové inženýrství, enzymová kinetika, biofyzika a biochemie proteinů

Marek Černík

Marek Černík

cernik@csbmb.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Mikrofluidní modely cévního systému, mechanobiologie endoteliálních buněk

Adam Frtús

Adam Frtús

frtus@csbmb.cz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Buněčné kultury, biomateriály, nanotechnologie, konfokální mikroskopie

Karolína Honzejková

Karolína Honzejková

honzejkova@csbmb.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Biofyzikální a strukturní charakterizace proteinů

Jana Palkovičová

Jana Palkovičová

palkovicova@csbmb.cz

CEITEC VETUNI, Brno

Antibiotická rezistence, sekvenování, bioinformatika

Terezie Páníková

Terezie Páníková

panikova@csbmb.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Syntéza peptidů na pevné fázi, funkční testy v buněčných kulturách, charakterizace proteinů

Jakub Sopoušek

Jakub Sopoušek

sopousek@csbmb.cz

CEITEC MU Nanobiotechnologie, Brno

Biosenzory, elektrochemie, nanomateriály

Veronika Vetýšková

Veronika Vetýšková

vetyskova@csbmb.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Biofyzikální a biochemické charakterizace proteinů, strukturně biologické techniky a techniky molekulární biologie