Důležitá sdělení

#1

Shodně s předchozími lety, i v roce 2024 je členství ve Společnosti spojeno s členským příspěvkem, který zůstává ve stejné výši, tedy 500 Kč vč. DPH. Aktuálně prochází členská správa a databáze aktualizací, proto nejsme schopni poplatky zpracovat v reálném čase. Platební údaje a bližší informace budou všem stávajícím členům rozeslány v co nejbližší době, s platbou proto prosím vyčkejte, dokud informace neobdržíte. Již provedené platby budou zpracovány zpětně, není tedy třeba žádné další akce. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Zaměření a poslání společnosti

ČSBMB, z. s., Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z. s., je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. Svým fungováním naplňuje celou řadu cílů:

  • Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti
  • Šíří nové poznatky do praxe
  • Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
  • Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření
  • Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů
  • Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky a kurzy
  • Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny

Přesné zaměření, organizaci fungování a práva a povinnosti členů ČSBMB shrnují stanovy společnosti.

Členství ve společnosti

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má k oboru biochemie a molekulární biologie profesionální vztah, je občanem ČR nebo v ČR studuje či pracuje. Individuální členský příspěvek pro rok 2024 činí 500,- Kč vč. DPH. Práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov společnosti . Přihlášky vyřizuje Vendula Šťavíková (kontaktní email vendula.stavikova@csbmb.cz, nebo telefon +420 - 777 599 285).

Pokud již zaregistrováni jste, ale nepamatujete si své původní heslo, můžete si snadno vygenerovat nové pomocí funkce Zapomenuté heslo.