Důležitá sdělení

#1

XXVII. Biochemický sjezd ve Vysokých Tatrách se uskuteční v termínu 10. - 13. září 2023. Sjezd bude organizován jako FEBS3+ meeting v rámci spolupráce Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (SSBMB), České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), Ukrajinské biochemické společnosti (UBS) a Maďarské biochemické společnosti (HBS). Diskuze bude zahrnovat témata napříč mnoha obory od biochemie a molekulární biochemie, přes molekulární terapii a virologii až po kariérní a pedagogické workshopy. Registrace je otevřena a je možná na adrese https://ssbmb2023.sk. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Členové výboru ČSBMB

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc.

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc.

Předseda společnosti

libor.grubhoffer@bc.cas.cz

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Branišovská 31, České Budějovice

Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Místopředsedkyně společnosti

michaw@chemi.muni.cz

Přírodovědecká fakulta MU, Kamenice 5, Brno

Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Vědecký tajemník

marek.sebela@upol.cz

Přírodovědecká fakulta UP, Šlechtitelů 11, Olomouc

Ing. Irena Krumlová

Ing. Irena Krumlová

Tajemnice

irena.krumlova@csbmb.cz

Česká spol. pro biochemii a molekulární biologii, Kladenská 48, Praha 6

Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

Šéfredaktor bulletinu

hudecek@natur.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 2030/8, Praha 2

MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.

MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.

Redaktor bulletinu

vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni, Karlovarská 48, Plzeň

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Revizor

pavel.martasek@img.cas.cz

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Průmyslová 595, Vestec

Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Hospodářka

petra.lipovova@vscht.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6

Rozšířený výbor ČSBMB

RNDr. Petr Novák, Ph.D.

RNDr. Petr Novák, Ph.D.

Proteomická sekce

pnovak@biomed.cas.cz

Mikrobiologický ústav AV ČR / Biocev

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.

Lipidomická sekce

ondrej.kuda@fgu.cas.cz

Fyziologický ústav AV ČR

RNDr. Jiří Černý, Ph.D.

RNDr. Jiří Černý, Ph.D.

Virologická sekce

jiricerny@ftz.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Martin Toul, Ph.D.

RNDr. Martin Toul, Ph.D.

Sekce mladých

toul@csbmb.cz

Masarykova univerzita Brno